«Шахан кенті әкімінің аппараты» ММ ережесі

1. Жалпы ереже
1.1. «Шахан кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – кент әкімінің аппараты) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте құрылатын, мемлекеттік басқару және бақылау қызметін орындауға уәкілетті мемлекеттік орган болып табылады.  
1.2. Кент әкімінің аппараты өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актілеріне, басқа да нормативті құқықтық актілерге, және де осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
1.3. Кент әкімінің аппараты заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік және орыс тілдерінде атауы бар мөрі және мөртабандары, белгіленген үлгіде бланкілері, сондай-ақ заңнамаға сәйкес банктарда шоттары бар.
Кент әкімінің аппараты азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі. Мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастар тарабы ретінде шығуға құқы бар, егер ол заңнамаға сәйкес бұған уәкілетті болса.
1.4. Кент әкімі өз құзыреті мәселесі бойынша заңнамамен белгіленген тәртіпте кент аумағында міндетті күші бар өкім және шешім түрінде актілер шығарады.
1.5. Мемлекеттік мекеменің құрылтайшысы Шахтинск қаласының әкімдігі тұлғасындағы мемлекет болып табылады.
1.6. Кент әкімі аппаратының құрылымы және шекті штаттық саны Шахтинск қаласының әкімдігімен беaкітіледі.
1.7. Кент әкімі аппаратының қызметін қаржыландыру мемлекеттік бюджеттен ғана жүзеге асырылады. Егер кент әкімінің аппаратына заңнамалық актілерімен табыс әкелетін қызметті жүзеге асыруға құқық берілген болса, онда бұндай қызметтен түскен табыс мемлекеттік бюджет табысына жолданады.
1.8. Кент әкімі аппаратының толық атауы:
мемлекеттік тілде: «Шахан кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі;
орыс тілінде: Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Шахан».
1.9. Кент әкімі аппаратының заңды мекен-жайы: Индекс 101606, Қарағанды облысы, Шахан кенті, Шахан көшесі, 11.  
 
2. Кент әкімі аппаратының қызметі, негізгі міндеттері және құқықтары
2.1. Кент әкімінің аппараты қолданыстағы заңнамаға сәйкес кент әкімінің қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамсыздандыруды жүзеге асырады.
2.2. Кент әкімінің аппараты кент әкімінің қызметін ақпараттық-талдау қамсыздандыруды жүзеге асыра отырып:
1) кенттегі ішкі саяси және экономикалық жағдайды талдауды жүргізеді, оның дамуын болжайды, қоғамдық пікірді зерделейді, кент әкіміне сұраған мәселелер бойынша ақпарат әзірлейді;
2) ақпаратты жинауды және өңдеуді жүзеге асырады және кент әкімін әлеуметтік-экономикалық және саяси мәселелер бойынша ақпараттық-талдау материалдарымен қамтамасыз етеді;
3) Президент жүргізіп отырған ішкі және сыртқы саясатты түсіндіреді;
4) кент әкімінің қызметін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды, нормативті құқықтық актілердің жариялануын қамтамасыз етеді;           
2.3. Кент әкімінің аппараты кент әкімінің қызметін ұйымдастыру-құқықтық қамсыздандыруды жүзеге асыра отырып:
1) аппарат жұмысын жоспарлайды, кеңестер, семинарлар мен басқа да іс-шаралар өткізуді жоспарлайды, оларды дайындауды және өткізуді ұйымдастырады.  
2) кент әкімі шешімдерінің және өкімдерінің жобаларын әзірлейді;
3) Қазақстан Республикасының Президенті, Үкіметі, облыс, қала әкімі және әкімдігі актілерінің және тапсырмаларының орындалуына бақылау жасауды жүзеге асырады;
4) кадр саясаты мен мемлекеттік қызметтің жағдайын, кент әкімі аппаратының қызметшілерінің кәсіби дайындық деңгейіне талдау жасайды;
5) лауазымға тағайындағанда және лауазымнан босатқанда материалдар әзірлейді, мемлекеттік қызметті өтумен, кадрларды іріктеп алу және орналастырумен байланысты басқа да мәселелерді шешеді, олардың жеке істерін жүргізеді;
6) кент әкімі аппаратының мемлекеттік қызметшілерінің біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды ұйымдастырады;
7) кент әкімі аппаратының мемлекеттік қызметшілерінің аттестациясын ұйымдастырады және өткізеді;    
8) аппаратта құқықтық жалпыға міндетті оқуды ұйымдастырады;
9) кент әкімімен қабылданған актілерді тіркейді;
10) ережелерге сәйкес іс жүргізуді ұйымдастырады;
11) қызметтік құжаттарды, азаматтардың өтініштері мен үндеулерін қарастырады;
12) азаматтарды қабылдауды ұйымдастырады;
13) мемлекеттік тілді дамытуға бағытталған шаралар қабылдайды;
14) жұмыс стилін және тәсілін жақсарту, жаңа ақпараттық технологияларды ендіру бойынша жұмыс жүргізеді;
15) сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша шаралар қабылдайды;
16) қолданыстағы заңнамаға сәйкес басқа да қызметтерді жүзеге асырады.
2.4. Әкімнің қызметін қаржылық-шаруашылық және материалдық-техникалық қамтамасыз етеді.
2.5. Кент әкімі аппаратының негізгі мақсаты:
1)Қазақстан Республикасы Президентінің мемлекеттік егемендікті, конституциялық құрылымды қорғау және нығайту, Қазақстан Республикасының қауіпсіздігін, аумақтық тұтастығын қамтамасыз ету жөніндегі саясатын жүзеге асыру; 
2) Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясын жүзеге асыру, мемлекеттік, әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру және кентте әлеуметтік және экономикалық үдерістерді басқару;
3) қоғамдық келісімнің және саяси тұрақтылықтың конституциялық қағидаттарын сақтауды жүзеге асыру, мемлекеттік өмірдің өзекті мәселелерін демократиялық тәсілдермен шешу;           
4) заңдылықты және құқық тәртібін нығайту, азаматтардың құқықты ұғыну деңгейін арттыру және еліміздің қоғамдық-саяси өмірінде олардың белсенді азаматтық жайғасымы бойынша шараларды жүзеге асыру;
5) кенттің кешендік әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету, азаматтардың құқығын қорғау, олардың заңды мүдделерін қанағаттандыру мәселелері бойынша қала әкімінің аппаратымен, қалалық мәслихат аппаратымен өзара әрекеттестікте болу;
6) «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және басқа да нормативті құқықтық актілермен белгіленген құзыреті шеңберінде кент әкімінің қызметін қамтамасыз ету;     
7) кент аумағында ветеринарлық – санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар өткізу болып табылады.    
2.6. Осы ережемен қарастырылған негізгі міндеттер мен қызметтерді іске асыру үшін кент әкімінің аппараты мемлекеттік органдардан және лауазымды тұлғалардан қажетті ақпаратты, құжаттарды және басқа да материалдарды сұрауға және алуға, құқық тәртібі, заңдылық және қылмысқа, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері бойынша құқық қорғау органдарымен және басқа да мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесуге құқылы.     
2.7. Тапсырмалар беру, қажетті ақпаратты, құжаттарды және басқа да материалдарды сұрау құқығына аппарат басшысы ие.
 
3. Мемлекеттік органның мүлкі
3.1. Кент әкімінің аппараты жедел басқару құқында коммуналдық меншікке жататын оғаш мүлікке ие. Кент әкімі аппаратының мүлкі оған мемлекет табыстаған мүлік есебінен қалыптасады және де негізгі қорлардан және айналым қаражатынан, сонымен қатар сомасы мемлекеттік мекеме балансында көрсетілген басқа да мүліктен тұрады.
3.2. Кент әкімінің аппараты оған бекітілген мүлікті өзі иеліктен шығаруға немесе басқа тәсілмен басқаруға құқығы жоқ. Мүлікті басқаруға құқық берілген жағдайда мемлекеттік орган басқара алатын мүлік құнының шекті мөлшері заңнамамен белгіленеді.    
 
4. Кент әкімі аппаратының қызметін ұйымдастыру
4.1. Кент әкімінің аппаратын Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің өкілі болып табылатын әкім басқарады, Қазақстан Республикасының Президентімен белгіленген тәртіпте лауазымға тағайындалады немесе сайланады, лауазымнан босатылады.
4.2. Әкім «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және басқа да нормативті құқықтық актілерге сәйкес белгіленген өз құзыреті шеңберінде кент аумағында мемлекеттік саясатты жүргізуді қамтамасыз етеді.
4.3. Әкім кент әкімі аппаратының жұмысын ұйымдастырады және басқарады және қала әкімінің алдында оған жүктелген міндеттер мен тапсырмаларды орындауға жеке жауап береді.
4.4. Бұл мақсаттарда ол:
1) кент әкімі аппаратының қызметкерлерінің міндеттерін және өкілеттігін анықтайды;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кент әкімі аппаратының қызметкерлерін лауазымға тағайындайды және босатады, оларды тәртіптік жазаға тартады;
3) өзінің өкілеттігі шегінде қызметтік және қаржылық құжаттарға қол қояды;
4) қала әкіміне кент әкімі аппаратының ережесін бекітуге, құрылымы мен штаттық саны жөнінде ұсыныстарды ұсынады;
5) кент әкімі аппаратының лауазымды тұлғасы болып табылады және оның атынан сенімхатсыз мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және азаматтармен қарым-қатынас жасайды;
6) аппарат шығындарының сметасын бекітеді, бюджетпен қарастырылған қаржылық қаражатты басқарады;
7) кент әкімінің аппаратында мемлекеттік қызмет туралы заңнаманының орындалуын қадағалайды;
8) ішкі еңбек тәртібін белгілейді;
9) жоғары тұрған орган құжаттарының орындалысын және сақталуын қадағалау бойынша кент әкімі аппаратының жұмысын үйлестіреді;
10) азаматтарды жеке қабылдауды жүзеге асырады;
11) кент әкімі аппараты қызметкерлерінің еңбекақысын төлеу шарты және еңбекақы мөлшері Қазақстан Республикасының еңбек және мемлекеттік қызмет туралы заңнамасына сәйкес анықталады;
12) қала әкімімен, заңнамамен және осы Ережемен жүктелген басқа қызметтерді жүзеге асырады;
13) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орындалысы үшін жеке жауап береді.
 
5. Кент әкімінің аппаратын қайта ұйымдастыру және жою
5.1. Кент әкімінің аппаратын қайта ұйымдастыру және жою Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
 
Шахан кентінің әкімі                                                              А.Клюев